वारेन्टी

वारेन्टी

1

होराइजन समूहले सधैं गुणस्तर र सेवालाई पहिलो स्थानमा राख्छ।हामीले कच्चा मालदेखि तयार उत्पादनहरूमा कडा निरीक्षण प्रक्रियाहरू स्थापना गरेका छौं।

उत्पादन पनि हाम्रो वारेन्टी समय र सर्तहरू भन्दा बाहिर छ, हामी ग्राहकहरूसँग छलफल गर्न र हामीले सकेसम्म कमिला प्राविधिक समर्थनहरू प्रस्ताव गर्न धेरै इच्छुक छौं।